BHP - BEZPIECZEŃSTWO W PRACY

Atesty, bezpieczeństwo – to oczywiste, ale u nas także design wygląd, funkcjonalność

ODZIEŻ
ROBOCZA

OBUWIE
ROBOCZE​

Zawsze dobrane do wykonywanego zawodu. Zawsze wygodne i bezpieczne

Najbezpieczniej “dmuchać na zimne”, a rękawice, okulary, kaski itp. chronią nas przed problemami

ŚRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ

BHP - BEZPIECZEŃSTWO W PRACY

8

ODZIEŻ
ROBOCZA

Atesty, bezpieczeństwo – to oczywiste,
ale u nas także design wygląd, funkcjonalność
9

OBUWIE
ROBOCZE​

Zawsze dobrane do wykonywanego zawodu.
Zawsze wygodne i bezpieczne
10

ŚRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ

Najbezpieczniej “dmuchać na zimne”,
a rękawice, okulary, kaski
itp. chronią nas przed problemami